Zoek in de site...

4.9.5 Inspectie Gezondheidszorg: VWS brochure Seksuele intimidatie door hulpverleners

De relatie tussen een hulpverlener en hulpvrager is in vele opzichten bijzonder. In de gezondheidszorg kenmerkt deze relatie zich dikwijls door enerzijds de kwetsbaarheid van de hulpvrager en anderzijds de deskundigheid van de hulpverlener van wie verwacht wordt dat hij genezing of verlichting van het lijden biedt. Binnen een dergelijke relatie is sprake van een bepaalde afhankelijkheid. Bovendien zal de hulpvrager de emoties die gepaard gaan met de diagnose en/of behandeling in veel gevallen ook aan de hulpverlener meedelen en tonen.
De hulpverlener zal zich te allen tijde bewust moeten zijn van zijn positie binnen de hulpverleningsrelatie en dient zich te onthouden van gedrag dat de grenzen van die relatie overschrijdt. Het verbod op grensoverschrijdend gedrag, dat al werd verwoord door Hippocrates, is in vele gedragscodes van beroepen op het terrein van de gezondheidszorg vastgelegd.
In 1998 is een brochure gepubliceerd met richtlijnen ter voorkoming van seksuele intimidatie door hulpverleners. Op regelingen master, is een link naar de tekst van deze brochure opgenomen.