Zoek in de site...

5.1.4 Examens

Examens van de opleiding Geneeskunde

De opleiding Geneeskunde in Nijmegen kent drie fasen die elk met een examen worden afgesloten; propedeuse, Bachelor en Master/Artsexamen. Het Artsexamen is het afsluitend examen van de opleiding Geneeskunde. Voor er gestart kan worden met de Master, dient het Bachelor examen behaald te zijn.