Zoek in de site...

5.12 Beroepsregeling

Op ru/studenten kan de student een overzicht vinden van de bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor studenten. Hier kan men ook het Studentenstatuut vinden waarin de regelingen van bezwaar en beroep zijn opgenomen.
Een van deze regelingen betreft het beroep tegen beslissingen over tentamens en examens.
De student kan in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) tegen beoordelingen van tentamens of examens en ook tegen andere besluiten van een examinator of van de examencommissie. Gronden voor beroep zijn: strijdigheid met geldende regelingen, bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examenregeling, en/of strijdigheid met redelijkheid en billijkheid. De beroepstermijn is 6 weken na de uitslag of na de omstreden beslissing.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij:

Het College van Beroep voor de Examens (CBE) t.a.v. de secretaris

Postadres:

Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen

Telefoon:

024-3612270

E-mail:

cbe@bjz.ru.nl