Zoek in de site...

5.4.1 Vereisten, algemeen

De eisen die aan de examens worden gesteld staan exact beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (raadpleeg OER bachelor en OER master). Het betreft een opsomming van de verplichte vakken en het aantal keuzevakken dat afgelegd moet worden. Ook staat hier beschreven welk resultaat tenminste moet zijn behaald om een examenonderdeel voldoende te hebben afgesloten.