Zoek in de site...

5.5.1 Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen voor de Examencommissie aanleiding zijn om bijzondere regelingen voor een student te treffen, op het gebied van toetsen, tentamens en examens. Onder bijzondere omstandigheden worden onder andere verstaan:

  • een ziekte,
  • bijzondere familieomstandigheden,
  • een functiestoornis,
  • de inrichting van de opleiding (bijvoorbeeld gedwongen wachttijd),
  • bestuursactiviteiten.

In alle gevallen waarin een student meent in bijzondere persoonlijke omstandigheden te verkeren, welke van invloed zijn op de studie, wordt de student sterk aanbevolen contact op te nemen met de studieadviseur. De studieadviseur kan een eventueel verzoek om een bijzondere regeling op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden bij de Examencommissie ondersteunen. De Examencommissie kan deskundig advies inwinnen voordat ze een beslissing neemt over de toekenning van een bijzondere regeling.