Zoek in de site...

5.5.2 Bijzondere regelingen

Als bijzondere regelingen zijn onder andere te noemen:

  • Het afleggen van een bijzondere toets. Hierbij wordt afgeweken van de toetsvormen zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (raadpleeg OER bachelor en OER master) of zoals beschreven in het blokboek. Bijvoorbeeld een mondeling af te leggen toets.
  • Het creëren van een buitengewone (extra) toetsgelegenheid.
  • Extra faciliteiten bij het afleggen van een tentamen, zoals extra tijd of het gebruik van een woordenboek.