Zoek in de site...

5.7.1 Toetsen

(Blok)toets

Studenten die deelnemen aan het contactonderwijs zijn automatisch ingedeeld voor de (blok)toets van het betreffende onderwijsblok. Inschrijving voor het onderwijs volstaat dus om deel te kunnen nemen aan de bloktoets.

Herhaaltoets

Voor herhaaltoetsen dienen studenten zich zelf aan te melden via OSIRIS student. Zie ook § 5.9.2

Voortgangstoets

Studenten worden voor de voortgangstoets ingedeeld door de afdeling Academische Opleidingen (AO). Enkele weken voor de afname van de voortgangstoets publiceert de afdeling AO alle relevante gegevens op het studenten webdossier, zoals de jaargroep, het meetmoment en de toetslocatie. Mutaties in deze indelingen kunnen worden aangevraagd bij het StIP.
Zie voor de exacte procedure en regeling de Onderwijs- en Examenregeling (OER bachelor en OER master).