Zoek in de site...

5.7.2 Uitslag examens

De uitslag van examens wordt vastgesteld door de Examencommissie. De student dient hiertoe ingeschreven te zijn op de datum waarop de Examencommissie de uitslag vaststelt. In de vergadering stelt de commissie vast of de studenten die zich hebben opgegeven om besproken te worden, hebben voldaan aan de vereisten zoals die omschreven zijn in de Onderwijs- en Examenregeling (OER bachelor en OER master).

Om besproken te kunnen worden in een vergadering van de Examencommissie moet een student zich aanmelden. Aanmelding moet uiterlijk een maand voorafgaand aan de uitslagvergadering persoonlijk bij de balie van het Studenten Informatie Punt (StIP) gebeuren. De student vult een aanvraagformulier in en de medewerker van het StIP controleert of er een (kopie) uittreksel uit het bevolkingsregister aanwezig is. Als dit het geval is, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Als er geen uittreksel aanwezig is, wordt de student verzocht dit alsnog in te leveren. De examenaanvraag wordt dan voorwaardelijk in behandeling genomen, maar is pas definitief wanneer het uittreksel aanwezig is.

De vergaderdata en de sluitingsdata voor aanvraag van de betreffende vergadering van de Examencommissie worden op vergaderdata bekend gemaakt. Een kandidaat kan zich tot 14 dagen voor de uitslagvergadering terugtrekken. Alle uitslagen van blokken dienen uiterlijk twee weken voor een vergadering bekend te zijn. Zie voor de exacte procedure en regeling de Onderwijs- en Examenregeling.