Zoek in de site...

5.8.1 Regeling

Twee keer per jaar kan een student tentamens van de propedeuse en van de Bachelorfase afleggen. Als een tentamen meerdere malen wordt afgelegd, geldt het laatst behaalde resultaat. Voor theoretische blokken zijn er maximaal drie toetspogingen toegestaan, voor Praktisch Klinische blokken maximaal 2.

Voor keuzeblokken is er geen mogelijkheid tot een herhaaltentamen. Indien een keuzeblok met een onvoldoende resultaat (5 of lager) wordt afgesloten, dient dit examenonderdeel te worden herhaald door deelname aan een ander keuzeblok of hernieuwde deelname aan hetzelfde keuzeblok in het volgende studiejaar.


Zie voor de exacte procedure en regeling de Onderwijs- en Examenregeling op internet, OER bachelor.