Zoek in de site...

5.9.2 Inzagerecht jaar 3

Na afloop van een schriftelijk tentamen worden de vragen en opdrachten van dat tentamen aan de studenten verschaft in de vorm van een meeneem exemplaar.
Gedurende minstens 30 dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op verzoek inzage in de beoordeelde uitwerking van zijn/haar tentamen. Andere belanghebbenden (docenten en leden van het college van beroep voor de examens) kunnen in deze tijd een verzoek doen aan de Examencommissie Geneeskunde om de vragen, opdrachten en beoordelingsnormen in te zien.
Zie voor de exacte procedure en regeling de Onderwijs- en Examenregeling (OER bachelor en OER master).