Zoek in de site...

6.1.5 Studievertraging

Studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen en als gevolg daarvan in de problemen komen met hun studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Voorwaarde voor ondersteuning is dat de student de omstandigheid binnen 3 maanden meldt bij de Dienst Studentenzaken. Het is daarom uitermate belangrijk om een afspraak te maken met de studieadviseur zodra persoonlijke omstandigheden het studeren belemmeren.
Raadpleeg § 6.2. van dit hoofdstuk over deze voorziening of het studentenstatuut op RU/studenten.