Zoek in de site...

6.1.7 Studiebegeleiding

Studieadvisering

Voor het maken van afspraken met de studieadviseurs kunnen studenten terecht bij het StIP.

Openingstijden balie StIP:

dagelijks van 10:00 - 14:00 uur

Telefoon:

024-36 15065 / 36 15066

Internet:

Studiebegeleiding en advies

E-mail:

via E-StIP


Studenten Geneeskunde bachelor: Drs. Peter van Oorschot en Drs. Loes Vaessen:

Inloopspreekuur Dhr. Van Oorschot:

woensdag

12:30 - 13:30 uur

Inloopspreekuur Mw. Vaesen:

donderdag

12:30 - 13:30 uur


Studenten klinische fase: Drs. Nikkie Meijers

Inloopspreekuur:

dinsdag

12:30 - 13:30 uur

Internationalisering: Drs. Cindy van Dijk:

Inloopspreekuur:

woensdag

12:30 - 13:30 uur

De studieadviseurs kunnen informatie geven, adviseren en/of hulp bieden bij:

  • inhoud en vormgeving van de studie
  • studiefinanciering
  • examenregelingen
  • aanpassingen en voorzieningen in geval van bijzondere omstandigheden (handicap, ziekte e.d.).
  • studieaanpak, zowel studieplanning als studievaardigheden
  • studievertraging veroorzaakt door discipline- en motivatieproblemen of persoonlijke omstandigheden
  • problemen als gevolg van de studie, zoals overbelasting, faalangst, slechte resultaten, twijfels over de geschiktheid voor het beroep
  • kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie e.d.
  • andere studiemogelijkheden als studenten willen veranderen van opleiding

In dit verband onderhouden zij nauwe contacten met docenten, de studentendecanen en studentenpsychologen. Verder kan de studieadviseur vragen en verzoeken aan de examencommissie in een vergadering met de examencommissie toelichten. Ook geeft de studieadviseur toelichting op de individuele omstandigheden van studenten aan de commissie bindend studieadvies. Soms zal de studieadviseur studenten uitnodigen voor een gesprek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eerstejaarsstudenten, met name wanneer er sprake is van vertraging in de studievoortgang. Ook ouderejaars zullen door de studieadviseur worden uitgenodigd wanneer de resultaten hiertoe aanleiding geven en de studieaanpak wellicht moet worden bijgesteld.