Zoek in de site...

6.2.2 Studentenstatuut voor studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen

Jaarlijks stelt het College van Bestuur van de Radboud Universiteit het Studentenstatuut vast. In het Studentenstatuut wordt omschreven welke rechten en plichten studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben. Specifiek is in het Studentenstatuut een beschrijving opgenomen van de rechtsbescherming van studenten. Het Studentenstatuut met alle bijlagen is te vinden op de site: ru/studentenstatuut.