Zoek in de site...

6.4 Studenten en RSI

De definitie van RSI of KANS is regelmatig of langdurige last hebben van pijn, tintelingen, een doof gevoel en/of stijfheid. De verschijnselen treden op in de nek, bovenrug, schouders, armen, ellebogen, polsen en/of handen. De klachten maken het moeilijk of onmogelijk bepaalde handelingen of activiteiten uit te voeren.
Voorafgaand aan RSI-klachten zijn werkzaamheden met veel dezelfde bewegingen uitgevoerd of is lang gewerkt in dezelfde houding. Het overmatig en langdurig uitoefenen van kracht is ook een risicovolle handeling. De kans op RSI neemt toe bij een slechte of gespannen lichaamshouding. Bovendien leiden een hoge werkdruk (b.v. door deadlines) en stress tot gedrag dat RSI in de hand werkt: overwerk (b.v. 's nachts doorgaan), snellere handelingen, ongunstige werkhoudingen en minder of geen rustpauzes.
Wanneer u vaak dezelfde verkeerde werkhouding aanhoudt, regelmatig dezelfde handelingen doet of wanneer u langdurig onder stress moet werken, wordt de kans op RSI groter. Het is dus niet zo dat u RSI krijgt wanneer u een keer in een verkeerde houding werkt of wanneer die ene klus over een uur af moet zijn.
Mensen die te verlegen zijn klachten te melden of die zich groot willen houden, lopen kans om te laat in actie te komen. Ook plichtsgetrouwe en resultaatgerichte mensen lopen vaak te lang door omdat ze het werk of studie voor laten gaan.

Meer informatie over RSI en RSI-preventie vindt u op amd.