Zoek in de site...

7.1 BeGIN – Introductiecommissie

De overgang van de middelbare school naar de universiteit is niet voor iedere student even gemakkelijk. Studenten zijn meer op zichzelf aangewezen en komen in een onbekende stad terecht waar ze maar weinig mensen kennen. Daarom wordt door de introductiecommissie BeGIN (Biomedische en Geneeskunde Introductie Nijmegen) veel aandacht besteed aan het organiseren van de introductiedagen voor de eerstejaars studenten. De BeGIN-commissie bestaat uit 8 studentleden, 1 docentlid en de studieadviseur Geneeskunde.

De introductie heeft zowel een informatief als een sociaal karakter en is vooral bedoeld om op een leuke en gezellige manier kennis te maken met de studie, de stad en nieuwe studiegenoten. Daartoe worden er door de BeGIN en de universiteit allerlei activiteiten georganiseerd. Enkele vaste onderdelen zijn: een cabaretvoorstelling, de sportdag, een barbecue door de MFVN (Medische Faculteitsvereniging Nijmegen), het introductieweekend en natuurlijk een hoop feestjes!

De eerstejaars studenten worden ingedeeld in mentorgroepen. Per ongeveer 18 eerstejaars trekken 5 mentoren (ouderejaars studenten) de hele introductie met de groep op. Tevens zorgt de BeGIN ook voor de mentorenwerving en in de loop van het eerste jaar organiseert de BeGIN ook nog activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Breekweekend.

Met eventuele vragen en opmerkingen over de introductie kan men altijd bij de BeGIN terecht. Contactpersoon van de BeGIN is Ms. Loes Vaessen, MA, telefoon (024)30 92255.

Meer informatie is beschikbaar op het internet: radboudumc/introductie en ru/introductie. Of kijk op de site van de BeGIN debegin.