Zoek in de site...

7.3 Medische Faculteits Vereniging Nijmegen (MFVN)

De MFVN is een zelfstandige studievereniging voor alle studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde. De doelstellingen van de MFVN zijn:

  • het verlenen van diensten aan haar leden;
  • het verlenen van medewerking aan kwaliteitsverbetering van de studieprogramma's van de studies geneeskunde en biomedische wetenschappen en aanvulling op deze studieprogramma's;
  • het bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden;
  • het bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden en de aan de faculteit verbonden docenten.

Zoals valt te begrijpen valt hieronder een zeer uitgebreid pakket aan mogelijkheden dat de MFVN aan haar leden biedt.

De MFVN heeft sinds haar oprichting in 1952 een rijk verleden. Op dit moment heeft ze ongeveer 2600 leden waarvan er zo'n 150 actief zijn binnen één van de commissies of in het bestuur. Het bestuur bestaat uit zeven mensen die verschillende taken hebben. Naast de Praeses (voorzitter), Ab Actis (secretaris) en de Quaestor (penningmeester) hebben er vier Departementsbestuursleden zitting in het bestuur. De departementsbestuursleden hebben elk een aantal commissies onder zich die verderop worden uitgelegd. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Praeses

Myrthe van den Heuvel

Ab actis

Gaia Penningnieuwland

Quaestor

Johan Wijma

Departement Festiviteiten

Tessel van Dijk

Departement Intern

Pieter Wolfs

Departement Faciliteiten & Internationalisering

Tristan van Leest

Departement Extern

Michiel Maas

Departementen

Hier volgt in vogelvlucht een overzicht van de commissies van de MFVN per departement. Een uitgebreidere versie staat op de website mfvn. De door de commissie georganiseerde activiteiten spreken meestal voor zich. 

Praesidiaat

Onder de Praeses vallen de Symposiumcommissie, die studiegerelateerde symposia organiseert, en de Biomedische Wetenschappencommissie, die activiteiten speciaal voor studenten biomedische wetenschappen organiseert.

Abactiaat

De Ab Actis organiseert samen met de Sportcommissie vele sportieve activiteiten, heeft de Wetenschapscommissie onder zich en draagt zorg voor de Student-Docentcommissie, die studenten en docenten dichter bij elkaar brengt.

Quaestoraat

Onder de Quaestor vallen de Coschappers- en Stageloperscommissie, de Cursuscommissie, de Weekendcommissie en de Kascontrolecommissie.

Departement Festiviteiten

Hieronder vallen de Feest-, Film-, Muziek- en Galacommissie. Dit Bestuurslid heeft ook zitting in het bestuur van Stichting Aesculaaf.

Departement Intern

Dit Bestuurslid beheert de Agenda-, Activiteiten-, Musical-, Media- en Fotocommissie. Ook begeleid deze de Prikredactie (Verenigingsblad). Daarnaast draagt dit Bestuurslid zorg voor de interne promotie.

Departement Faciliteiten & Internationalisering

Onder dit Departement vallen de boeken- en instrumentenverkoop. Verder is dit Bestuurslid verantwoordelijk voor de Reis- en Medische Oriëntatiecommissie, is het contactpersoon van de SOOS en IFMSA-Nijmegen en is het verantwoordelijk voor het beheer van de MFVN-kamer.

Departement Extern

Dit Bestuurslid houdt zich bezig met alle sponsorcontacten (Externe PR) van de MFVN. Ook vallen onder dit departement de Carrièredag-, de Ouderdag- en de Promocommissie.

Openingstijden

Iedereen die lid wil worden van, interesse heeft in of meer wil weten over de MFVN kan op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur langskomen op de MFVN-kamer, route 89. Tijdens openingstijden zijn instrumenten te koop op de MFVN-kamer. Leden zijn natuurlijk ook van harte welkom op de Algemene Leden Vergaderingen die zesmaal per jaar worden gehouden en op alle activiteiten die de MFVN organiseert.

Adres

Medische Faculteits Vereniging Nijmegen
Geert Grooteplein Noord 21; 6525 EZ Nijmegen
Intern:             MFVN route 89
Tel:                  024-36 136 26 / fax: 024-36 135 86
E-mail:              mfvn@radboudumc.nl
Url:                  mfvn.nl