Zoek in de site...

7.4 IFMSA-Nijmegen

Internationalisering

Internationalisering is een breed begrip dat in een steeds kleinere wereld steeds vaker om aandacht vraagt. De 21e eeuw is er één waarbij grenzen vervagen, interculturele interactie dagelijks op je pad komt en waarbij de gezondheidszorg steeds voor nieuwe uitdagingen staat. IFMSA (International Federation of International Students' Associations) ziet het als haar taak om deze uitdagingen aan te gaan en zo bij te dragen aan de hedendaagse internationale gezondheidszorg. IFMSA is vertegenwoordigd in meer dan honderd landen en laat daar zien dat gezondheid niet ophoudt bij landsgrenzen. Door dit uitgebreide netwerk brengt zij meer dan twee miljoen medische studenten bij elkaar.

Doelen

IFMSA-Nederland brengt wereldwijde gezondheidssituaties onder de aandacht bij toekomstige artsen en de maatschappij en brengt medische studenten samen door:

  • Op te treden als medium bij de uitwisseling van medische studenten;
  • Het promoten en faciliteren van projecten en trainingen voor zowel de samenleving als medische studenten en deze laatsten daarbij ontvankelijk te maken voor andere culturen en wereldwijde gezondheidsproblematiek;
  • Op te treden als forum voor medische studenten in Nederland om met medische studenten uit de gehele wereld over onderwerpen te discussiëren gerelateerd aan individuele en volksgezondheid, onderwijs en wetenschap en hiermee bewustwording te creëren;
  • Blikverruiming te stimuleren door op te treden als orgaan dat contacten legt met soortgelijke internationale organisaties en tevens met andere medische studentenorganisaties binnen Nederland;
  • Medische studenten in staat te stellen hun kennis en capaciteiten te benutten in het voordeel van de samenleving.

IFMSA-Nijmegen

In Nijmegen zetten ruim honderd studenten zich in voor deze doelen. IFMSA-Nijmegen biedt studenten de mogelijkheid om met stages meer te weten te komen over zorg in het buitenland. Er worden drie soorten stages aangeboden: klinische stages, onderzoeksstages en ontwikkelingsstages.

Ook worden er veel verschillende activiteiten georganiseerd rondom vluchtelingen en mensenrechten, seksuele gezondheid, medische educatie, Europese integratie en Public Health in de vorm van workshops, lezingen, cursussen, bijeenkomsten en congressen om een breed publiek te informeren over Global Health.

Klinische meeloopstages

Een klinische stage is een meeloopstage van vier weken in een ziekenhuis in het buitenland. Studenten lopen mee op een afdeling van hun keuze en kijken met alles mee. Het doel is om kennis te maken met het reilen en zeilen in een ziekenhuis in het buitenland en de studenten de kans te geven zich onder te dompelen in een andere cultuur. Het zijn meekijkstages: je mag als student geen klinische handelingen zelf verrichten. Tijdens de stage wordt er altijd een sociaal programma georganiseerd door de leden van de lokale IFMSA; de studenten maken dus ook kennis met het studentenleven en de cultuur van een ander land.

In het land waar je naar toe gaat regelt IFMSA alles om je stage heen: onderdak, eten en een sociaal programma. Studenten kunnen het hele jaar door op stage gaan, bijvoorbeeld in de zomervakantie of voor de coschappen.

De stages worden door de studenten altijd als erg leerzaam en interessant ervaren en zij beleven er ook veel plezier aan.

Voor deze stages worden in Nijmegen geen studiepunten toegekend.

Onderzoeksstages

Vanaf het tweede studiejaar kunnen studenten over de hele wereld op onderzoeksstage gaan om kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek. Deze stage duurt vier tot zestien weken, maar langere periodes zijn ook mogelijk. De studenten krijgen labvaardigheden aangeleerd, doen een literatuurstudie en analyseren gegevens. Ze werken mee aan een project dat al loopt in een buitenlands ziekenhuis. Er zijn twee soorten projecten: projecten met technisch labwerk (Basic science) en projecten met veel of geen labwerk en literatuuronderzoek (Clinical projects). IFMSA-Nijmegen verzorgt naast de stage ook een studentenkamer en een sociaal programma in het gastland.

Onderzoek is een erg relevant onderdeel van de carrière van een arts-onderzoeker. Tijdens deze stages komen studenten te weten hoe dit in zijn werk gaat en krijgen ze de kans een andere cultuur van dichtbij mee te maken. Tegelijkertijd is de onderzoeksstage een goede voorbereiding op de wetenschappelijke stage.

Voor deze stages worden in Nijmegen geen studiepunten toegekend.

Public Health

IFMSA-Nijmegen besteedt op verschillende manieren aandacht aan ontwikkelingssamenwerking. Studenten kunnen deelnemen aan tal van projecten. Hieronder vallen de ontwikkelingsstages waarvoor studenten uit alle jaren het hele jaar door terecht kunnen bij IFMSA-Nijmegen. De meeste stages vinden plaats in ontwikkelingslanden en ze variëren van werk in een weeshuis tot meer klinisch werk. De meeste stages duren vier tot acht weken. Een ontwikkelingsstage is een bijzondere manier om bij te dragen aan Global Health en de studenten doen ook nuttige ervaringen op.

Op dit moment biedt IFMSA-Nijmegen de volgende mogelijkheden:

  • voorlichting geven over preventie van hepatitis B in Ghana
  • lesgeven op scholen in India
  • helpen in een kindertehuis in Nepal
  • voorlichting geven over ‘Maternal Health' en ‘Childrens Health' in Nepal.

Dit is slechts een zeer korte beschrijving van je mogelijkheden tijdens de stage. Voor meer informatie zie ifmsa.

Voor deze stages worden in Nijmegen geen studiepunten toegekend.

Maatschappelijk

IFMSA is een maatschappelijk bewuste organisatie. Met haar projecten focust zij op de relatie van geneeskunde en biomedische wetenschappen met de thema's mensenrechten, vluchtelingen, conflictpreventie, vredesvraagstukken en seksuele gezondheid. Dit doet zij door middel van seksuele voorlichtingen, awareness-campagnes rondom Wereld AIDS Dag, Internationale Vrouwendag, Wereld Vluchtelingendag, lezingen, trainingen en een masterclass over de millenniumdoelen. Daarbij richt IFMSA zich ook op de toekomst door het geven van seksuele voorlichting op basisscholen en via het orgaandonorproject op het vormen van een eigen mening over het doneren van een orgaan onder jongeren.

Diverse activiteiten

IFMSA organiseert verschillende cursussen over onder andere tropische geneeskunde, huisartsgeneeskunde en gebarentaal en presenteert tevens medisch gerelateerd films.

Daarnaast organiseert zij ieder jaar het Teddy Bear Hospital: een rollenspel waarin kleuters in de rol van ouders met hun zieke teddybeer naar het Radboudumc of CWZ komen. Een variant hierop is ‘Berendokter': een rollenspel waarin zieke kinderen in de rol van ouders met hun zieke teddybeer bij de berendokter komt.

De integratie tussen medische studenten in Europa wordt bevorderd en gestimuleerd via uitwisselingsprogramma's tussen Europese medisch studenten, het zogenaamde Twinning Project. Deze geven studenten in Europa de kans om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Op deze manier kunnen hedendaagse zaken met elkaar bediscussieerd worden en kan van elkaar geleerd worden.

Informatie

Bestuur 2015-2016

Voorzitter: Roger Lamers

Vicevoorzitter intern: Anne Til

Vicevoorzitter extern: Theresia Ticheler

Secretaris: [vacant]

Penningmeester: Erna Causevic

Contactgegevens:

Email:  nijmegen@ifmsa.nl

Adres: Geert Grooteplein Noord 21, route 89

6525 EZ Nijmegen

Meer informatie over de projecten van IFMSA, stages of over vacatures binnen de organisatie kun je vinden op ifmsa.nl.