Zoek in de site...

7.5 Ko-Raad

De Ko-Raad is een van de vertegenwoordigende instanties van alle aan de RU ingeschreven coassistenten. Elke coassistent is automatisch lid van de Ko-Raad.

De Ko-Raad vergaderingen

Elke maand organiseert de Ko-Raad een algemene ledenvergadering, welke plaatsvindt in het Studiecentrum Medische Wetenschappen. De vergaderingen zijn bestemd voor alle cogroepvertegenwoordigers: elke cogroep kiest bij aanvang van de klinische fase twee of drie vertegenwoordigers die namens de gehele cogroep aanwezig zijn bij de vergadering.
Problemen waar coassistenten tijdens hun coschappen tegenaan lopen worden besproken en er wordt nagedacht over de beste aanpak om deze problemen op te lossen. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen het onderwijs en activiteiten in de klinische fase. Bij de vergaderingen zijn ook de studentleden van het OMT-2 en de studentassessor aanwezig.

Het Ko-Raad bestuur

Het Ko-Raad bestuur bestaat uit 5 coassistenten. Zij bereiden de maandelijkse vergadering voor, signaleren problemen in de klinische fase en houden de lopende zaken in de gaten. Verder komen de bestuursleden op voor de belangen van de coassistenten middels contact met studentleden in verschillende onderwijscommissies (o.a. OMT-2) en vertegenwoordigen zij de Nijmeegse coassistenten in het LOCA (Landelijk Overleg CoAssistenten).

Daarnaast worden door het bestuur verschillende activiteiten georganiseerd. Iedere maand is er een nuttige cursus, variërend van antibiotica en vocht-/infuusbeleid tot promoveren en solliciteren. Daarnaast organiseert de CoStaCie, de Coassistenten en Stagelopers Commissie, feesten, activiteiten en de "Coschap van het Jaar Verkiezing". Een van de bestuursleden van de Ko-Raad is tevens redactielid bij de Status Co, het tijdschrift geschreven voor en door Nijmeegse coassistenten.

Alle coassistenten worden middels de maandelijkse ALV, de nieuwsbrief en de Ko-Raad site op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

De samenstelling van het bestuur

Voorzitter, zitting in LOCA

Bauke Haisma

Secretaris, zitting in de CoStaCie

Luka Kotterman

Penningmeester en Cursussen

Marit Arkenbout

Website & PR, zitting in LOCA

Sabine van Oort

Algemeen lid & Status Co, zitting in LOCA

Sanne Wubbels

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het informatieboekje van de Ko-Raad, dat elke coassistent krijgt tijdens het voorblok van het eerste coschap. Daarnaast kun je voor vragen de bestuursleden aanspreken of mailen naar  koraad@gmail.com. Neem ook een kijkje op de website van de Ko-Raad!