Zoek in de site...

7.6 Stichting Medisch Interfacultair Congres (MIC)

Het MIC, Medisch Interfacultair Congres, is een jaarlijks terugkerend landelijk congres voor medische studenten, co-assistenten en andere geïnteresseerden. Het eerste congres vond plaats in 1990 en sindsdien wordt  het elk jaar georganiseerd door een groep enthousiaste geneeskunde studenten. Het doel is een onderbelicht thema uit het curriculum onder de aandacht te brengen. Ook is het een mooie gelegenheid om studenten van andere faculteiten te ontmoeten. Het doel van Stichting MIC is naast de overdracht van kennis, ook de bevordering van de discussie tussen geneeskundestudenten. Het bestuur van de stichting MIC bestaat uit studenten van alle acht medische faculteiten die Nederland rijk is.

Zie voor meer informatie over het congres onze website: stichtingmic.