Zoek in de site...

8.1 Geschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen

De Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) werd opgericht op 17 oktober 1923 en bestond uit de Faculteiten Godgeleerdheid, Rechtswetenschappen, en Letteren en Wijsbegeerte. De Faculteit der Medische Wetenschappen werd in 1951 toegevoegd aan de bestaande drie. In 1957 volgde de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Inmiddels bestaat de universiteit uit zeven faculteiten: Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Letteren; Rechtsgeleerdheid; Sociale Wetenschappen; Managementwetenschappen; Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en Medische Wetenschappen.
Sinds 1 september 2004 heet de KUN Radboud Universiteit Nijmegen.