Zoek in de site...

8.4.2 Raad van Bestuur Radboudumc

De Raad van Bestuur (RvB) heeft de leiding over het UMC St Radboud. De Decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen is lid van de Raad van Bestuur. De Decaan is verantwoordelijk voor de kerntaken onderwijs en onderzoek. Namens de studenten is een studentassessor aanwezig bij de vergaderingen van de RvB.

Onderwijs en Onderzoek in de Raad van Bestuur

Decaan

Prof. dr. P. Smits

Studentassessor

Dhr. F. Beyaz, telefoon 024-3614684