Zoek in de site...

8.4.3 Radboud Health Academy

De onderstaande informatie is op dit moment nog niet goedgekeurd en nog aan verandering onderhevig.

Onderwijs, Onderzoek en Patiëntenzorg zijn de drie, onlosmakelijk met elkaar verbonden kerntaken van het Radboudumc.
De Radboud Health Academy heeft tot taak om de onderwijstaken van het Radboudumc uit te voeren. Dit vanuit de gedachte van een coherent onderwijscontinuüm (initiële basisopleiding, vervolgopleiding, nascholing) en interdisciplinariteit, met het oog op ketens in de beroepsuitoefening.

De taken van het Onderwijsinstituut richten zich op:

 • ontwikkeling van onderwijs
 • coördinatie van onderwijs
 • uitvoering van onderwijs
 • evaluatie en bijstelling van onderwijs

Het aanbod aan onderwijs en opleidingen binnen het Radboudumc beslaan een breed terrein:

 • universitair onderwijs in de geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen en molecular mechanisms of disease
 • vervolgopleidingen tot huisarts, bedrijfsarts, verpleeghuisarts, verslavingsarts en sociaal geneeskundige
 • alle medisch-specialistische opleidingen
 • postacademisch en post-hbo onderwijs
 • verpleegkundige en paramedische opleidingen,
  in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en het Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen en omstreken
 • verpleegkundige vervolgopleidingen, eveneens in samenwerking met de HAN

De Radboud Health Acadamy wordt inhoudelijk aangestuurd door de Onderwijsraad.
Voorzitter: Prof. dr. P. Smits
Secretaris: Drs. J.A. Bulte

Directeur RHA: Prof.dr. R.F.J.M. Laan