Zoek in de site...

8.4.4 Onderwijs Management Team

De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering en kwaliteitsbewaking van het onderwijs is in handen van Onderwijs Management Team (OMT).  Er zijn aparte OMT's voor de bachelor Geneeskunde en BMW (OMT1), de master Geneeskunde (OMT2), de master BMW (OMT3), master MMD (OMT4) en Tandheelkunde (OMT-T).

Onderwijs Management Team bachelor GNK en BMW (OMT1)

Voorzitter

Mw. dr. M. Gerritsen

Onderwijs Management Team master GNK (OMT2)

Voorzitter

Prof.dr. H. van Goor

Onderwijs Management Team master BMW (OMT3)

Voorzitter

Dr. ir. R. Reuzel

Onderwijs Management Team master MMD (OMT4)

Voorzitter

Prof.dr. R. Brock

Onderwijs Management Team THK (OMT-T)

Voorzitter

Prof.dr. N. Creugers

Het OMT is verantwoordelijk voor het management van de onderwijsprogramma's voor de studierichtingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en de masteropleiding Molecular Mechanisms of Disease. Het OMT heeft daartoe de volgende taken:

  • Voorbereiden van de onderwijs- en examenregelingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, welke definitief worden na vaststelling door de decaan  met inachtneming van de UMC medezeggenschap;
  • Definiëren van de kwaliteitseisen per opleiding;
  • Vaststellen van de onderwijsprogramma's per cursusjaar;
  • Toezicht houden op en het bijstellen van de inhoud van zowel afzonderlijke onderwijsblokken als het curriculum als geheel;
  • Vaststellen van de jaarroosters voor het onderwijs en de toetsen;
  • Evalueren van het facultaire onderwijs zowel op het (aggregatie)niveau van het gehele curriculum als op het niveau van jaarlijkse onderwijsprogramma's en afzonderlijke onderwijsblokken;
  • Bewaken van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering;
  • Coördineren en operationeel aansturen van de dagelijkse onderwijsuitvoering, de onderwijsondersteuning en het beheer van de benodigde onderwijsinfrastructuur;
  • Voeren van overleg met de opleidingscommissies en examencommissies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen over onderwijs en examens;
  • Geven van advies op het gebied van onderwijs aan de Onderwijsraad.

Studentvertegenwoordiging

Naast de studentassessor in de Raad van Bestuur, zijn ook in het OMT studenten vertegenwoordigd. Studentleden van het OMT zijn eerste aanspreekpunten (voor studenten) voor alle zaken betreffende uitvoering en kwaliteit van het onderwijs binnen het UMC St Radboud. Meer informatie over de studentenvertegenwoordiging vind je hier: SOOS