Zoek in de site...

8.4.5 Ondersteuning Academische Opleidingen (voorheen OIO)

Alle uitvoerende en ondersteunende taken voor de initiële opleidingen zijn ondergebracht bij de afdeling Ondersteuning Academische Opleidingen, OAO.

Bij OAO vind je onder andere studieadvisering, onderwijscoördinatie, international office, studievoortgangsadministratie, het StudentInformatiePunt (StIP), het secretariaat van de examencommissies, beleidondersteuning en de ondersteuning van de digitale leeromgeving.

Ondersteuning Academische Opleidingen

Hoofd OAO

Ir. P. Monté, telefoon 024-3616906

Hoofd Onderwijscoördinatie

Dr. A. Scharstuhl, telefoon 024-3619203

Hoofd StIP / Studievoortgangsadministratie

Drs. R. Goorden, telefoon 024-3617005