Zoek in de site...

8.4.6 Opleidingscommissie

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. Een opleidingscommissie kan aan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling en over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs. De commissie bestaat uit twaalf leden: zes afkomstig uit het wetenschappelijk personeel en zes studenten.

Opleidingscommissie Geneeskunde

Voorzitter

prof.dr. G.J. Scheffer

Secretaris

Mw. C. Knibbeler

Voor meer informatie zie Onderwijscommissies GNK