Zoek in de site...

8.4.7 Examencommissie

Voor elke opleiding is er een Examencommissie. De Examencommissie stelt de uitslagen van toetsen en examens vast en reikt de bijbehorende diploma's uit. Bovendien adviseert de Examencommissie de Facultaire Gezamenlijke Vergadering over de vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (Zie: OER Bachelor en OER Master). De commissie bestaat uitleden van het wetenschappelijk personeel.

Examencommissie Geneeskunde

Voorzitter

Mw. Prof.dr. A.E.M. Speckens

Secretaris

Dhr. Drs. R. Goorden, telefoon 024-3617005