Zoek in de site...

Examencommissie

De examencommissie tandheelkunde is conform art. 7.12 van de WHW belast met o.a. de organisatie en coördinatie van de tentamens, alsmede met de besluitvorming over en verstrekking van de diploma's. Tenslotte ziet de examencommissie toe op de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De examencommissie Tandheelkunde is als volgt samengesteld:

Samenstelling

Voorzitter prof.dr. G.J. Meijer
Vice-voorzitter prof.dr. M.C. Huysmans
Leden dr. H. von den Hoff
dr. C. Kreulen
dr. W. van der Sanden
drs. H. Prakken
mw. drs. H. Huijs-Visser
Secretaris mr. E. Jilsink
Adviseur mw. drs. E. Borgesius (studieadviseur)

De vergaderingen van de examencommissie zijn in studiejaar 2017-2018 gepland op:

28 november 2017
6 februari 2018
17 april 2018
26 juni 2018
24 juli 2018
28 augustus 2018