Zoek in de site...

Onderwijs Management Team Tandheelkunde (OMTT)

Samenstelling

Voorzitter prof. dr. N. Creugers (opleidingsdirecteur)
Secretaris mw. drs. R. Lindeboom (secretaris,  roos.lindeboom@radboudumc.nl)
Leden drs. R. van der Horst (docent)
vacature
drs. A. de Rijk (docent)
mw. dr. M. Nienhuijs (docent)
mw. O. Cremers (student)
mw. S. van Enckevort (student)
Adviseurs mw. drs. E. Borgesius (studieadviseur Tandheelkunde)
mw. J. Oudenampsen (student-assessor)


Het OMTT is verantwoordelijk voor het management van het onderwijsprogramma van de opleiding tandheelkunde. Het OMTT heeft daartoe de volgende taken:

 • adviseren inzake de onderwijs- en examenregelingen Tandheelkunde, die definitief worden na akkoord door de examencommissie Tandheelkunde en de Raad van Bestuur met inachtneming van de UMC medezeggenschap;
 • definiëren van de kwaliteitseisen van de opleiding;
 • vaststellen van de onderwijsprogramma's voor de bachelor- en masteropleiding;
 • toezicht houden op en het bijstellen van de inhoud van zowel afzonderlijke onderwijsblokken als het curriculum als geheel;
 • vaststellen van de jaarroosters voor het onderwijs en de toetsen;
 • evalueren van het onderwijs zowel op het niveau van de onderwijsprogramma's als op het niveau van jaarlijkse de afzonderlijke onderwijsblokken;
 • bewaken van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit ten aanzien van de onderwijsuitvoering;
 • organiseren en vaststellen van de profielindeling;
 • coördineren en operationeel aansturen van de dagelijkse onderwijsuitvoering, de onderwijsondersteuning en het beheer van de benodigde onderwijsinfrastructuur;
 • voeren van overleg met de opleidingscommissie en examencommissie inzake onderwijs en examens;
 • geven van advies op het gebied van onderwijs aan de opleidingsdirecteur en de decaan.

Studentenvertegenwoordiging
Student-leden van het OMTT zijn eerste aanspreekpunten (voor studenten) voor alle zaken betreffende uitvoering en kwaliteit van het onderwijs van de opleiding Tandheelkunde.