Zoek in de site...

Opleidingscommissie (OLC)

De opleidingscommissie heeft tot taak, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan diverse geledingen over het onderwijs en over de onderwijs- en examenregeling. Wordt het advies van de commissie niet gevolgd, dan wordt het desbetreffende besluit met redenen omkleed. De opleidingscommissie kan verzoeken een dergelijk besluit te heroverwegen.
De opleidingscommissie heeft 12 leden en is paritair samengesteld, d.w.z. wetenschappelijk personeel en studenten zijn in de commissie in gelijke mate vertegenwoordigd met elk 6 leden. De aanwijzing van studentleden vindt plaats door verkiezing: zij worden gekozen voor de periode van één jaar. De leden uit het wetenschappelijk personeel worden door de Raad van Bestuur aangewezen voor een periode van drie jaar.

Samenstelling

Voorzitter

mw. dr. W.A.F. Fokkinga

Secretaris

mw. drs. E. Hissink

Vanuit het wp

drs. M.A.R. Kuijpers

prof.dr.ir. S.C.G. Leeuwenburgh

mw. drs. A.G.M. Bouwman

dr. J.W. Hoekstra

drs. M. Wieberdink

mw.dr. A.S. Plachokova

Namens de studenten

dhr. G. Kielenstijn

dhr. C. Wessels

mw. E. Heezen

mw. J.S. Pijpers

dhr. J. van Hooft

mw. L. Beunk