Zoek in de site...

Calamiteiteninformatie

1. Hoe te handelen bij brand

Bel telefoonnummer 55555 (of 024-3655555 via mobiel) en zeg duidelijk:

 • uw naam
 • plaats van de brand
 • wat er brandt
 • geef aan of er slachtoffers zijn

en druk brandmelder in

 • waarschuw de mensen in de directe omgeving.
 • stel in gevaar verkerende personen in veiligheid (d.w.z. achter de rookwerende deuren op de gang, zie de plattegrond).
 • tracht de brand te blussen m.b.v. water of een brandblusser. N.B. Niet met water in elektronische apparatuur spuiten!
 • sluit de deuren op de afdeling
 • gebruik nooit de lift als u brand vermoedt in uw gebouw!


2. Wat te doen bij ongevallen met letsel

Bel telefoonnummer 55555 (of 024-3655555 via mobiel) en zeg duidelijk:

 • uw naam
 • de plaats van het ongeval
 • welk soort letsel (indien mogelijk) en of de persoon nog aanspreekbaar is
 • vraag om een ambulance indien nodig
 • stel portier op de hoogte (36)14127

Aandachtspunten:

 • laat het slachtoffer niet alleen
 • vang zo mogelijk hulpverleners op bij de lift/trap


3. Wat te doen bij onveilige situaties

 • probeer zelf iets aan de situatie te doen
 • meld de onveilige situatie aan de ARBO- en Milieudienst door middel van het SOS-formulier, verkrijgbaar bij de portier. Volg verdere instructies op dit formulier.


4. Wat te doen bij een chemisch incident

Bel telefoonnummer 55555 (of 024-3655555 via mobiel) en zeg duidelijk:

 • uw naam
 • de plaats van het chemisch incident
 • of er slachtoffer(s) zijn, welk soort letsel (indien van toepassing) en of de persoon nog aanspreekbaar is
 • waarschuw personen in de bedreigde zone
 • zie erop toe dat niemand de bedreigde zone betreedt
 • zorg dat u bekend bent met de plaats van oogdouches en nooddouches
 • besmette personen ter plaatse houden 

Volg in alle gevallen de aanwijzingen op van centrale hulpverleners.