Zoek in de site...

Betekenis afzonderlijke cijfers van blokcoderingssysteem

CURRICULUMTABEL TANDARTSOPLEIDING

De curriculumtabel voor 2017-2018 volgt binnenkort. Onderstaand de tabel van 2016-2017.

BACHELORPROGRAMMA

Lijn

Code

Bloknaam

‘Nickname'

ec

sbu

1

B1We1t

Wetenschappelijke basisvaardigheden 1

‘wetenschap 1'

6

160

2

B1Ba1t

Ademhaling en circulatie

‘ademhaling'

7

200

2

B1Ba2t

Hoofd en hals 1

‘hoofd-hals 1'

4

120

2

B1Ba3t

Beweging, zenuwstelsel en locale anesthesie

‘beweging'

6

160

4

B1GM1t

Oriëntatie op opleiding en beroep

‘opleidingsoriëntatie'

3

90

4

B1GM2t

Tandheelkundige gezondheidszorg in teams

‘gezondheidszorg 1'

3

80

4

B1GM6r

Professionele ontwikkeling 1

‘ontwikkeling 1'

1

30

5

B1Td1p

Restauratie van gebitselementen 1

‘restauratie 1'

8

240

5

B1Td1tr

Cariologie

‘cariologie'

4

120

5

B1Td2t

Parodontium 1

‘paro 1'

6

160

5

B1Td3p

Functie en functieherstel 1

‘functieherstel 1'

6

160

6

B1Ti1tr

Röntgenologie

‘röntgen'

6

160

Totaal jaar B-1

60

1680

1

B2We1t

Wetenschappelijke basisvaardigheden 2*

‘wetenschap 2'

6

160

3

B2Me1t

Ontstekingen en infecties

‘medisch 1'

4

120

4

B2GM3t

Communicatie met en rond patiënten 1

‘communicatie 1'

3

80

4

B2GM6r

Professionele ontwikkeling 2

‘ontwikkeling 2'

1

30

5

B2Td1p

Restauratie van gebitselementen 2

‘restauratie 2'

11

320

5

B2Td2t

Parodontium 2

‘paro 2'

2

40

5

B2Td3p

Functie en functieherstel 2

‘functieherstel 2'

11

320

5

B2Td5t

Lichaamsgroei, gelaatsgroei en gebitsontwikkeling

‘groei 1'

7

200

6

B2Ti3p

Integrale zorg 1: toegepaste preventie

‘integrale zorg 1'

6

160

6

B2Ti1p

Diagnostiek en planning

‘diagnostiek en plan'

4

120

7

B2Kv1t

Vrije keuze

‘keuze 1'

5

130

Totaal jaar B-2

60

1680

1

B3We1t

Wetenschappelijke basisvaardigheden 3

‘wetenschap 3'

11

320

3

B3Me1t

Hormonen, darmstelsel, genetica en urogenitaal stelsel

‘medisch 2'

6

160

3

B3Me2t

Hoofd en hals 2

‘hoofd-hals 2'

6

160

4

B3GM3t

Communicatie met en rond patiënten 2

‘communicatie 2'

3

80

4

B3GM6r

Professionele ontwikkeling 3

‘ontwikkeling 3'

1

30

5

B3Td1t

Endodontium 1

‘endo 1'

6

160

5

B3Td2k

Parodontium 3

‘paro 3'

3

80

5

B3Td3p

Functie en functieherstel 3

‘functieherstel 3'

5

150

5

B3Td3k

Functieherstel bij edentaten

‘edentaten'

4

110

5

B3Td5t

Toegepaste groei en ontwikkeling

‘groei 2'

6

160

6

B3Ti3k

Integrale zorg 2: eenvoudige behandeling

‘integrale zorg 2'

5

150

6

B3Ti1t

Pijn

‘pijn'

4

120

Totaal jaar B-3

60

1680

Totaal van de Bacheloropleiding

180

5040

* Wetenschappelijke basisvaardigheden 2 bestaat uit onderdeel 2a en 2b (resp. B2We1ta en B2We1tb)

MASTERPROGRAMMA

Code

Bloknaam

‘Nickname'

ec

sbu

1

M1We1k

Wetenschappelijke vaardigheden: klinische besliskunde

‘besliskunde'

4

120

1

M1We1t

Wetenschappelijke vaardigheden 4: methodologie 2

‘wetenschap 4'

3

80

3

M1Me1t

Alg. med. problematieken in relatie tot het hoofd-halsgebied

‘hoofd-hals 3'

6

160

4

M1GM4t

Tandheelkundige gezondheidszorg 2

‘gezondheidszorg 2'

5

130

4

M1GM6r

Professionele ontwikkeling 4

‘ontwikkeling 4'

1

30

5

M1Td6k

Endodontium 2

‘endo 2'

4

120

5

M1Td3p

Functie en functieherstel 4

‘functieherstel 4'

6

160

5

M1Td1k

Klinische cariologie

‘cariologie'

3

90

5

M1Td2k

Parodontium 4

‘paro 4'

3

80

5

M1Td3k

Functie en functieherstel 5

‘functieherstel 5'

6

160

5

M1Td4s

Interne stage MKA-chirurgie Radboudumc

‘MKA-intern'

4

120

5

M1Td5t

Orthodontie: behandelingsplanning en praktische toepassingen

‘ortho'

6

150

6

M1Ti2t

Kind en jongeren

‘jeugdigen'

4

120

6

M1Ti3k

Integrale tandheelkunde

‘integrale zorg 3'

4

130

7

M1Kp1r

Profiel oriëntatie

‘profieloriëntatie'

1

30

Totaal Jaar M-1

60

1680

1

M2We1t

Wetenschappelijke vaardigheden 5

‘wetenschap 5'

3

80

3

M2Me1t

Medisch-tandheelkundige interactie

‘medisch 3'

6

160

3

M2Me2t

Hoofd en hals vanuit multidisciplinair perspectief

‘hoofd-hals 4'

6

160

4

M2GM6r

Professionele ontwikkeling 5

‘ontwikkeling 5'

1

30

5

M2Td3k

Functie en functieherstel 6: sterk gemutileerde dentitie

‘functieherstel 6'

4

120

6

M2Ti1k

Beeldvormende technieken

‘beeldvorming'

6

160

6

M2Ti1t

Capita: medisch/technische vernieuwingen

‘capita vernieuwingen'

4

130

6

M2Ti3k

Integrale tandheelkunde: volwassenen

‘integrale zorg 4'

7

200

6

M2Ti2k

Integrale tandheelkunde: kinderen

‘integraal kinderen'

3

80

7

M2PXtp

Profiel X**: theorie en verdieping

‘Profiel X'

14

400

-  Verdieping theorie

‘profiel theorie' (6 EC, 160 sbu)

-  Preklinische vaardigheidstraining

‘profiel preklinisch' (4 EC, 120 sbu)

-  Profielgebonden wetenschappelijke vaardigheden 5: evidentie

‘profiel evidentie' (1 EC, 40 sbu)

-  Profielgebonden gedragswetenschappelijke thema's

‘profiel gedrag' (3 EC, 80 sbu)

7

M2PX1k

Profiel X: kliniek 1

‘profiel kliniek 1'

6

160

Totaal Jaar M-2

60

1680

1

M3We1s

Wetenschappelijke vaardigheden 6: Onderzoeksstage

‘wetenschap 6'

17

480

4

M3GM5t

Vestiging, praktijkvoering / organisatie / team

‘praktijkvoering'

6

160

4

M3GM6r

Professionele ontwikkeling 6

‘ontwikkeling 6'

1

30

5

M3Td4s

Externe stage MKA-chirurgie

‘MKA-extern'

6

160

6

M3Ti3k

Integrale tandheelkunde in teamverband

‘integraal team'

20

560

6

M3Ti4k

Integrale tandheelkunde: kwetsbare ouderen

‘integraal ouderen'

3

80

7

M3Kv1t

Vrije keuze

‘keuze 2'

3

90

7

M3PX1k

Profiel X: kliniek 2

‘profiel kliniek 2'

4

120

Totaal Jaar M-3

60

1680

Totaal van de masteropleiding

180

5040


** Er zjn drie profielen, waarin men kan worden ingedeeld, hier aangeduid met X. Deze X kan één van de volgende mogelijkheden zijn: R (reconstructief), C (chirurgisch) of K (kind en ontwikkeling).


CODERINGSSYSTEEM

Jaar

Curriculumlijn

Discipline / deelgebied

Vorm / fase / sequentie

B1

B2

B3

M1

M2

M3

We = wetenschap

1

t    =   theorie
p   =   preklinische  vaardigheden
k   =   klinische vaardigheden
s   =   stage
r    =   individueel portfolio
X   =   R, C of K, afhankelijk van gekozen profiel
R   =   reconstructief
C   =   chirurgisch
K   =   kind en ontwikkeling

GM =   gedrag en maatschappij

1   =   oriëntatie
2   =   teams
3   =   communicatie
4   =   stelsel zorg
5   =   praktijkvoering
6   =   professionele ontwikkeling

Ba = basisvakken

1   =   ademhaling en circulatie
2   =   hoofd/hals
3   =   beweging, zenuwstelsel en anaesthesie

Me = medisch

1   =   algemeen medisch
2   =   oral medicine

Td = tandheelkundig deelgebied

1   =   cario / endo
2   =   parodontologie
3   =   functie (-herstel)
4   =   mka chirurgie
5   =   ortho
6   =   klinische endo

Ti =   integrale tandheelkunde

1   =   algemeen: diagnostiek en plan
2   =   kinder thk
3   =   volwassenen thk
4   =   ouderen thk

Kp /Kv en PX = keuze of profiel

1   =   oriëntatie
K   =   keuze / voorkeurbepaling
v   =   vrije keuze
P/p     =            profiel