Zoek in de site...

Dagelijks Bestuur Tandheelkunde

In het Radboudumc zijn afdelingen integraal verantwoordelijk voor de resultaten in onderwijs, onderzoek en patiëntzorg; het bijdragen aan synergie en samenwerking; de behaalde productie; een efficiënte logistiek; de financiële resultaten en de persoonlijke prestaties. Zij rapporteren hierover rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.
Een afdeling heeft één eindverantwoordelijke, nl. het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd vertegenwoordigt de afdeling intern en extern en is verantwoordelijk voor de leiding aan stafleden; de resultaten en prestaties van de afdeling; het bijdragen aan synergie en samenwerking; de kwaliteit van het professioneel en inhoudelijk handelen; de productie- en capaciteitsplanning van de afdeling en de afspraken met andere afdelingen en het Servicebedrijf.
Het afdelingshoofd wordt ondersteund door een bedrijfsleider. De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor het operationeel management van de afdeling.


Samenstelling

prof. dr. H. de Bruyn (afdelingshoofd)

mw. drs. F. van der Heu (bedrijfsleider)
mw. drs. E. Hissink (beleidsadviseur)
T: (024) 361 88 24
E: armelle.struik@radboudumc.nl