Zoek in de site...

Hooglerarenraad

De hooglerarenraad dient als klankbordgroep van het dagelijks bestuur met betrekking tot alle zaken die de afdeling en opleiding tandheelkunde betreffen. De hooglerarenraad wordt voorgezeten door het afdelingshoofd. De vergaderingen van de hooglerarenraad zijn niet openbaar.

Samenstelling, namens de vakgroepen:

Dagelijks Bestuur: drs. R.L.V.M. Barnasconi (voorzitter)
mw. drs. F van der Heu (bedrijfsleider)
mw. drs. E. Hissink (secretaris, adviseur)
Biomaterialen: prof.dr. J.A. Jansen
Implantologie, Parodontologie: prof.dr. G.J. Meijer
Orale Functie en Functieherstel: prof.dr. N.H.J. Creugers
Orthodontie en Craniofaciale Ontwikkeling: dr. J. Schols
Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde dr. C.C.M. van Heumen

Cariologie:

prof.dr. M.C. Huysmans

Kwaliteit van Mondzorg prof.dr. S. Listl