Zoek in de site...

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur heeft een coördinerende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs van de opleiding Tandheelkunde. Samen met andere opleidingsdirecteuren heeft hij zitting in het 'Beraad Academische Opleidingen' van het Radboudumc, onder voorzitterschap van de decaan. De opleidingsdirecteur en het dagelijks bestuur Tandheelkunde hebben een wekelijks afstemmingsoverleg.

Opleidingsdirecteur: prof. dr. N.J. Creugers
Telefoon: 024-3614004