Zoek in de site...

Locaties

Het contactonderwijs vindt plaats op het terrein van het Radboudumc: hoofdzakelijk in het gebouw Tandheelkunde (Philips van Leijdenlaan 25, portier: (024) 361 4127). Ook wordt klinisch onderwijs in de dependance te Arnhem gegeven (AKMA, Ruitenberglaan 26 te Arnhem, (026) 365 8107). Een enkele keer wordt uitgeweken naar ruimten in het Studiecentrum Medische Wetenschappen (Geert Grooteplein 21, portier: (024) 361 0112).  Daar bevinden zich onder andere de snijzaal en het Anatomisch Museum. De tentamens vinden plaats in het Tandheelkundegebouw.

Het theoretische tandheelkundig onderwijs wordt zoveel mogelijk gegeven in de collegezalen en de colloquiumkamers in het gebouw van Tandheelkunde.

Praktijk vindt plaats op de practicumzalen in het Tandheelkundegebouw:
Fantoomzaal: 3e verdieping
Behandelzalen: 1e en 2e verdieping en AKMA

De coschappen Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in de masteropleiding vinden deels plaats in het Radboudumc en deels in andere ziekenhuizen (perifeer). In het programma zijn enkele stages buiten het gebouw Tandheelkunde opgenomen, zoals de praktijkstage in een externe praktijk, de "ouderenstage" of een stage in het kader van het profielonderwijs in de masteropleiding. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.