Zoek in de site...

Melding afwezigheid

Het kan voorkomen dat je om reden van ziekte, zwangerschap of bijzondere omstandigheden niet kunt deelnemen aan het onderwijs. Een groot deel van het onderwijs, en zeker het praktijkonderwijs en de werkgroepen, is "verplicht" onderwijs. Als je dit niet kunt bijwonen, zul je je hiervoor moeten afmelden.

Mocht je langer dan een paar dagen ziek zijn, of als er bijzondere omstandigheden zijn, meld dit dan ook aan de studieadviseur. In overleg met de studieadviseur wordt bekeken of er andere mensen in de organisatie geïnformeerd moeten worden over je afwezigheid bij theorie/praktijkonderwijs, maar ook wordt er gekeken naar mogelijke aanpassingen m.b.t. het onderwijs. Als je langere tijd aanwezig bent, zullen patiënten die op jouw naam staan, overgedragen worden aan een andere student i.v.m. continuïteit van zorg. Indien je zwanger bent, is het verstandig om tijdig contact op te nemen met de studieadviseur i.v.m. je afwezigheid tijdens je studie, zodat gekeken kan worden naar een mogelijk aangepast onderwijsprogramma. Als het praktijkonderwijs (verplicht!) betreft moet je dit direct melden, omdat er op je gerekend wordt. Je doet dit op de volgende manier:

  • voor preklinische practica (= géén patiëntenbehandeling): bij de betreffende blokcoördinator of tijdens de practica-uren bij de uitgiftebalie prekliniek, tel. (024) 361 46 27 en bij de zaaldocent
  • voor klinische practica (= wél patiëntenbehandeling): bij de centrale patiëntenadministratie, tel. (024) 361 88 15;
    de zaaldocent én de coördinator van het betreffende blok
  • voor klinische practica AKMA: Arnhem receptiebalie AKMA tel. (026) 365 81 07; de zaaldocent én de coördinator van het blok.
  • voor orthodontische practica: bij het secretariaat van de afdeling orthodontie, tel. (024) 361 40 05 of (024) 361 40 67 en de zaaldocent.

NB: Denk eraan dat als je meerdere practica hebt, je je ook overal ziek meldt.

Als je een stage loopt (intern of extern) dien je ook je stageadres/stagebegeleider te informeren over je afwezigheid:

  • Interne stage MKA: secretariaat MKA (tel. (024) 361 45 50)
  • Externe stage MKA: gegevens bekend in stagehandleiding

Eventueel afwijkende procedures rondom het melden van afwezigheid, zijn opgenomen in de blokboeken.

Als je je opgegeven hebt voor een tentamen en je kunt dit tentamen niet maken, dien je dit te melden (per mail) bij T-StIP via t-stip@radboudumc.nl