Zoek in de site...

Voorwoord "Studiegids Tandheelkunde 2017-2018"

Bestuursmededeling

Het College van Bestuur vestigt er de aandacht op dat het onderwijsaanbod per opleiding wordt bepaald door het onderwijsprogramma zoals dat door de betreffende faculteit, sectie of afdeling is vastgesteld.
De in deze gids opgenomen informatie geeft een overzicht van het te verwachten onderwijsaanbod voor het studiejaar 2017/2018. Tussen het onderwijsprogramma zoals door bevoegde organen voor 2017/2018 is vastgesteld en het onderwijsaanbod zoals in deze gids is beschreven, kunnen afwijkingen voorkomen.

Aan de tekst van deze gids kunnen derhalve geen rechten of aanspraken worden ontleend.


Colofon

Redactie: Onderwijs Management Team Tandheelkunde
Tekstverwerking: Radboudumc Health Academy - T-StIP

Inleiding
De studiegids Tandheelkunde heeft primair als doel aan studenten, docenten en andere medewerkers informatie te verschaffen over de opleiding Tandheelkunde. De opleiding Tandheelkunde maakt, evenals de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, deel uit van de Faculteit der Medische Wetenschappen.
Deze studiegids betreft zowel de bachelor- als de masterfase.

De laatste jaren wordt zowel binnen het Radboudumc als binnen de Radboud Universiteit (RU) informatie steeds vaker digitaal aangeboden. Op verschillende plaatsen in deze studiegids wordt dan ook verwezen naar de websites van het Radboudumc en de RU. Deze studiegids maakt dus deel uit van het totale informatieaanbod van Radboudumc en RU.

In de studiegids staan de belangrijkste praktische zaken omschreven, alsmede informatie over de opleiding, het programma en de organisatie. Tenslotte zijn enkele relevante bijlagen opgenomen. Voor alle overige informatie wordt de lezer uitgenodigd een bezoek te brengen aan de volgende websites: https://www.radboudumc.nl/onderwijs
en http://www.ru.nl.

Op deze websites zijn diverse ingangen beschikbaar voor studenten, docenten en overige belangstellenden.