Zoek in de site...

Programma B2 van de studierichting Amerikanistiek

Tweede jaar (B2) Code 1 2 3 4 EC
Academic Communication Skills - American English LET-ETCAMB200 X X X X 5
Mediating America LET-ETCAMB201 X X 5
American Political System: Experiments in Democracy LET-ETCAMB216 X X 5
American Art LET-ETCAMB203 X X 5
English as a World Language LET-ETCENB211 X X 5
Core Curriculum II* variabel X X 5
American Popular Culture LET-ETCAMB204 X X 5
American Literatures of the 20th and 21st Century LET-ETCAMB205 X X 5
US Foreign Relations LET-ETCAMB206 X X 5
Majoruitbreiding en/of minorruimte**
Interne keuzevakken en/of minorvakken X X 15
Totaal aantal studiepunten 60

*Core Curriculum 2 wordt verzorgd door verschillende opleidingen van de betrokken faculteiten. De student kiest een cursus uit een lijst van acht (zie vakkenoverzicht hieronder). Deze cursussen worden verzorgd in het eerste semester, op dinsdag van 15.45-18.30. De colleges voor "De academicus voor de klas" worden verzorgd op donderdag van 15.45 tot 18.30 uur.

Vakken Core Curriculum 2 Code Faculteit Afdeling Contactpersoon
Theories of Interpretations FTR-FICC200 FTR FIL mw. dr. A. Dufourcq
Intellectuele geschiedenis van het christendom FTR-THCC200 FTR TH dr. I. Bocken
De zijderoute FTR-RTCC200 FTR RW dr. M. den Dulk en prof. dr. P. J. C. L. van der Velde
De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur LET-GLTCCC200 LET GLTC prof. dr. E. M. Moormann
Ways of Seeing. From Mimesis to Hyperrealism in the Visual Arts LET-KGCC200 LET KG dr. E. de Groot
Van Homerus tot Houellebecq LET-ACWCC200 LET ACW prof. dr. S. Levie
Woorden en woordgebruik LET-TWCC200A LET TW prof. dr. R. Schoonen
De academicus voor de klas LET-LETCC200 LET diverse opleidingen mw. A. Kempers, MA

**Studenten van de studierichting Amerikanistiek kiezen in de B2 en B3 in totaal drie interne keuzevakken ter aanvulling op hun major (samen 15 ec; zie vakkenoverzicht hieronder), en twee minorpaketten (samen 30 ec). In het curriculum zijn drie momenten ingeruimd waarbinnen je deze vakken kunt inplannen: in semester 2 van de B2 (15 ec ruimte); semester 1 van de B3 (15 ec ruimte) en semester 2 van B3 (15 ec ruimte). Alleen voor een vrije minor dient goedkeuring aangevraagd te worden via de studieadviseur aan de examencommissie. Je mag maximaal 15 studiepunten aan propedeusecursussen kiezen bij de invulling van je minorruimte. Zie voor een samenvatting van de regels met betrekking tot minoren ook: http://www.ru.nl/stip/studie-informatie/studiegids-minorgids/

De interne keuzevakken hebben betrekking op de Engelse taalkunde, en de Engelse en Amerikaanse letterkunde en cultuur. Studenten hebben vrije keuze uit deze vakken, maar er wordt aangeraden vakken te volgen die voorbereiden op een eventueel te volgen masteropleiding (bijv. Taalwetenschappen, Letterkunde, of Amerikanistiek). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in plaats van een minor uit de minorgids een vrije minor samen te stellen met nog niet gevolgde interne keuzevakken van de eigen opleiding. Studenten kiezen dus drie interne keuzevakken ter aanvulling van de major, en kunnen nog maximaal drie interne keuzevakken inzetten als vrije minor. Het is mogelijk om de vrije minorruimte te benutten om het keuzevak Translation Dutch-English and English-Dutch uit te breiden met een vertaalstage om op die manier een vertaalminor van 15 studiepunten samen te stellen.