Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Als je begint aan de bacheloropleiding Geschiedenis bestaat je programma uit:

  • de major Geschiedenis: het basisprogramma van de eigen discipline (135 ec);
  • twee minoren van elk 15 ec: pakketten van met elkaar samenhangende cursussen, aangeboden door de Faculteit der Letteren (FdL) en de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR). Je kunt de minoren gebruiken om je major te verdiepen of om je verder te verbreden; ook kan de minorruimte deels met een stage of buitenlandverblijf ingevuld worden
  • het Core Curriculum Geesteswetenschappen, aangeboden door de Faculteit der Letteren samen met de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen(15 ec).

De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma dat rechtstreeks toegang geeft tot onze Masteropleiding Geschiedenis. Deze opleiding kent drie specialisaties: Eternal Rome (Engelstalig), Geschiedenis & Actualiteit, Politiek & Parlement. Door een gerichte samenstelling van je minoren kun je soms ook toegang krijgen tot de master van een andere (Letteren)opleiding.In schema ziet het programma er als volgt uit:

Studiejaar

Major-onderdelen

in studiepunten

Minor-onderdelen

in studiepunten

Core curriculum

in studiepunten

Studiepunten

totaal

Bachelor 1

55

0

5

60

Bachelor 2

60

0

0

60

Bachelor 3

20

30

10

60

Studenten die voor 2014/2015 gestart zijn met de Bachelor Geschiedenis

Ben je in de collegejaren 2011/12 tot 2013/14 begonnen met de bacheloropleiding Geschiedenis, dan bestaat je programma uit:

  • de major Geschiedenis: het basisprogramma van de eigen discipline. (120 ec)
  • drie minoren van elk 15 ec (45 ec in totaal).
  • het Core Curriculum Geesteswetenschappen, aangeboden door de Faculteit der Letteren samen met de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (15 ec).In schema ziet het programma voor studenten die in de collegejaren 2011/12 tot 2013/14 zijn begonnen er als volgt uit:

Studiejaar

Major-onderdelen

in studiepunten

Minor-onderdelen

in studiepunten

Core curriculum

in studiepunten

Studiepunten

totaal

Bachelor 1

55

0

5

60

Bachelor 2

45

15

0

60

Bachelor 3

20

30

10

60

Ben je in het collegejaar 2010/11 begonnen met de bacheloropleiding Geschiedenis, dan bestaat je programma uit:

  • de major Geschiedenis: het basisprogramma van de eigen discipline (120 ec).
  • drie minoren van elk 20 ec (60 ec).In schema ziet het programma voor studenten die in het collegejaar 2010/11 zijn begonnen er als volgt uit:

Studiejaar

Majoronderdelen

in studiepunten

Minoronderdelen

in studiepunten

Studiepunten

totaal

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

40

20

60

Bachelor 3

20

40

60