Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Deze regelingen vloeien voort uit de Onderwijs- en Examenregeling 2017-2018 van de Bachelor Geschiedenis

Europa historisch beschouwd I en II (LET-GESB2106 en LET-GESB2107) (voorheen Europa historisch beschouwd (LET-GESB2100))

 • Studenten die voor 1 september 2016 begonnen met de opleiding Geschiedenis volgden in plaats van de cursussen Europa Historisch Beschouwd 1 (5ec) en 2 (5ec) de cursus Europa Historisch Beschouwd (10ec). Indien deze laatste cursus niet is behaald, komen de eerstgenoemde twee cursussen hiervoor in de plaats.
 • Studenten die in het collegejaar 2016-2017 een voldoende hebben gehaald voor zowel de schriftelijke opdracht als het schriftelijk tentamen van het in periode 1 aangeboden deel van de cursus Europa historisch beschouwd krijgen hiervoor 5ec toegekend en worden geacht hiermee het vak Europa historisch beschouwd 1 te hebben afgerond.
 • Dezelfde regeling geldt eveneens voor het in periode 2 aangeboden deel van deze cursus.
 • Studenten die in het collegejaar 2016-2017 wel een voldoende hebben behaald voor het vaardighedendeel (schriftelijke eindopdracht) van het in periode 1 en/of in periode 2 aangeboden deel van cursus Europa historisch beschouwd, maar niet voor het kennistentamen: het cijfer voor het vaardighedendeel blijft gedurende het collegejaar 2017-2018 geldig. Deze studenten hoeven niet meer aan de werkcolleges deel te nemen en maken alleen het kennistentamen aan het einde van periode 1 en/of 2. Het is de verantwoordelijkheid van de studenten om na te gaan wat de stof is die tijdens het kennistentamen wordt getoetst.
 • Studenten kunnen er voor kiezen toch aan de werkcolleges deel te nemen: in dit geval vervalt het cijfer voor het vaardighedendeel. Neem in dit geval ruim voor aanvang van de cursus contact op met de cursuscoördinator.

Zie ook het schema hieronder:

Situatie in 2016-2017

Situatie in 2017-2018

Europa historisch beschouwd, periode 1

Vaardighedendeel: voldoende

Kennistentamen: voldoende

5 ec voor Europa historisch beschouwd 1

Europa historisch beschouwd, periode 2

Vaardighedendeel: voldoende

Kennistentamen: voldoende

5 ec voor Europa historisch beschouwd 2

Europa historisch beschouwd, periode 1

Vaardighedendeel: voldoende

Kennistentamen: onvoldoende

Cijfer paper blijft alleen het daaropvolgende collegejaar staan; student neemt alleen aan tentamen deel

Europa historisch beschouwd, periode 2

Vaardighedendeel: voldoende

Kennistentamen: onvoldoende

Cijfer paper blijft alleen het daaropvolgende collegejaar staan; student neemt alleen aan tentamen deel

Europa historisch beschouwd, periode 1

Vaardighedendeel: onvoldoende

Kennistentamen: voldoende

Student schrijft zich in voor Europa historisch beschouwd 1; tentamencijfer vervalt

Europa historisch beschouwd, periode 2

Vaardighedendeel: onvoldoende

Kennistentamen: voldoende

Student schrijft zich in voor Europa historisch beschouwd 2; tentamencijfer vervalt

Religiegeschiedenis (LET-GESB2104)

 • Studenten die in het collegejaar 2016-2017 een voldoende hebben behaald voor het take-home tentamen van Religiegeschiedenis en het kennistentamen niet hebben behaald, nemen het cijfer voor het take-home tentamen mee naar het collegejaar 2017-2018. Zij hoeven niet opnieuw aan de werkcolleges deel te nemen en maken alleen het kennistentamen. Het is de verantwoordelijkheid van de studenten om na te gaan wat de stof is die tijdens het kennistentamen wordt getoetst.
 • Besluiten studenten toch aan het werkcollege deel te nemen, dan vervalt het cijfer dat zij voor het take-home tentamen hebben behaald. Neem in dit geval ruim voor aanvang van de cursus contact op met de cursuscoördinator.

Tijdvakken Oudheid 1 en 2 (LET-GESB101 en LET-GESB102), Nieuwe Tijd 1 en 2 (LET-GESB105 en LET-GESB106), Middeleeuwen 1 en 2(LET-GESB103 en LET-GESB104), Nieuwste Tijd 1 en 2 (LET-GESB107 en LET-GESB108)

 • Studenten die in het collegejaar 2016-2017 zijn toegelaten tot het tentamen van een of meerdere van deze cursussen, dit tentamen niet hebben behaald, en wel met succes de aan de aan de werkcolleges verbonden toets(en) hebben afgerond, hoeven in het collegejaar 2017-2018 niet opnieuw aan de bijbehorende werkcolleges deel te nemen en maken alleen het desbetreffende tentamen.
 • Besluiten studenten toch aan de werkcolleges deel te nemen, dan worden zij gehouden aan alle aan deze colleges verbonden verplichtingen en vervallen de resultaten van het vorige collegejaar. Neem in dit geval ruim voor aanvang van de cursus contact op met de cursuscoördinator.

Gendergeschiedenis (LET-GESB2105), Historiografie (LET-GESB2103), Geschiedfilosofie B1 (LET-GESCC100) en Geschiedfilosofie B2 (LET-GESB2102)

 • Studenten die in het collegejaar 2016-2017 zijn toegelaten tot het tentamen van een of meerdere van deze cursussen, dit tentamen niet hebben behaald, en wel met succes de aan de aan de werkcolleges verbonden toets(en) hebben afgerond, hoeven in het collegejaar 2017-2018 niet opnieuw aan de bijbehorende werkcolleges deel te nemen en maken alleen het desbetreffende tentamen.
 • Besluiten studenten toch aan de werkcolleges deel te nemen, dan worden zij gehouden aan alle aan deze colleges verbonden verplichtingen en vervallen de resultaten van het vorige collegejaar. Neem in dit geval ruim voor aanvang van de cursus contact op met de cursuscoördinator.

Overgangsregelingen voor studenten die in 2014/2015 of eerder aan de propedeuse Geschiedenis begonnen zijn

Overgangsregelingen B1

Studenten die in 2014/15 of eerder voor een van de vier tijdvakcursussen van 10 ec niet geslaagd zijn, dienen de twee nieuwe tijdvakcursussen I en II van 2x5 ec allebei te volgen.

Overgangsregelingen B2 en B3 en minoren

Studenten die het B2 vak Nederlandse Geschiedenis (periode 1-2, 10 ec) niet gehaald hebben, vervangen dit voor het B1 vak Nederlandse Geschiedenis (periode 2, 5 ec) en het vak Propedeusewerkstuk (periode 3, 5 ec). Het propedeusewerkstuk zal naar zwaardere criteria worden beoordeeld. N.B. Maak voor het begin van de laatstgenoemde cursus aan de cursuscoördinator kenbaar dat je van deze recidivisten-regeling gebruik maakt.

Studenten die voor 2014/15 aan de bachelor Geschiedenis begonnen zijn en nog niet geslaagd zijn voor vakken die geen deel meer uitmaken van het curriculum, nemen contact op met de studieadviseur.

Minorvakken (B2-3)

Studenten die een minorpakket uit een voorgaand jaar nog willen afronden, nemen contact op met de coördinator van de desbetreffende minor. Deze bepaalt welke vakken nieuw zijn of als alternatief kunnen dienen en welke een ongewenste doublure van een reeds gehaald vak zouden opleveren.