Zoek in de site...

Programma B3

Derde jaar (B3) Code 1 2 3 4 EC
Themacollege keuze * X X 10
Minor 1 zie minorgids X X 15
Minor 2 zie minorgids X X 15
Core curriculum vak 2 keuze X X 5
Core curriculum vak 3 LET-LETCC300 X X 5
Bachelorwerkstuk LET-GESB3100 X X 10
Totaal 60

In B3 neemt de complexiteit van de opdrachten verder toe. Van de student wordt een grotere mate van zelfstandigheid verwacht in de voorbereiding en uitvoering van historisch onderzoek. De eerder in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden worden uitgebouwd, voornamelijk in werkgroeponderwijs. Onder de begeleiding van een docent schrijft de student het bachelorwerkstuk als sluitstuk van de bacheloropleiding Geschiedenis.

Minoren

Uitleg over de minoren is te vinden in de minorgids. In de minorgids staat aangegeven welke cursussen de opleiding Geschiedenis aanbiedt aan studenten van andere opleidingen. Ook studenten Geschiedenis kunnen een minor Geschiedenis volgen. Zie hiervoor de uitleg over de keuzepakketten (zie het tweede jaar).

* Keuze Themacolleges:
LET-GESB3203 Themacollege Armoede en ongelijkheid in pre-industrieel Europa
LET-GESB3205 Themacollege Save the children? Beschavingsstrategieën in Papoea Nieuw Guinea, 1850-1940
LET-GESB3206 Themacollege De vorstelijke dynastie in Europa, 1500-1800
LET-GESB3207 Themacollege Van volksverheffing tot eugenetica. Veranderende antwoorden op sociale kwestie in Europa en VS (1870-1940)
LET-GESB3208 Thematic Seminar City life in the Mediterranean (500 BC – 1500 AD)
LET-GESB3201 Themacollege Filosofie van de geschiedenis. Over doel en einde van de geschiedenis.