Zoek in de site...

Programma B1

Eerste jaar (B1) Code 1 2 3 4 EC
Oudheid I LET-GESB101 X 5
Oudheid II LET-GESB102 X 5
Nieuwe Tijd I LET-GESB105 X 5
Nieuwe Tijd II LET-GESB106 X 5
Globalisering LET-GESB109 X 5
Nederlandse Geschiedenis B1 LET-GESB110 X 5
Propedeusewerkstuk LET-GESB100 X 5
Middeleeuwen I LET-GESB103 X 5
Middeleeuwen II LET-GESB104 X 5
Nieuwste Tijd I LET-GESB107 X 5
Nieuwste Tijd II LET-GESB108 X 5
Geschiedfilosofie B1 (core curriculumvak 1) LET-GESCC100 X 5
Totaal 60


In de propedeuse lopen twee sporen: kennis en vaardigheden. Het ene spoor bestaat uit het zelfstandig op basis van hoorcolleges en handboekstof leren van de hoofdlijnen (kennis en inzicht) van de geschiedenis. Het tweede spoor bestaat uit opdrachten gericht op het aanleren van historische vaardigheden aan de hand van historische vraagstukken. Gaandeweg de propedeuse worden deze opdrachten groter, opener en complexer. De resultaten ervan worden in werkgroepen door studenten onderling bediscussieerd en door de docent becommentarieerd. Aansluitend hierop leert de student zelfstandig vraagstellingen te formuleren en te beantwoorden en bekwamen studenten zich in het zoeken en selecteren van relevante bronnen en literatuur. Op basis van een goede voorbereiding oefenen studenten tijdens de colleges onder begeleiding van een docent gezamenlijk  aan het verwerven van historische vaardigheden.

De doelstellingen van de bacheloropleiding als geheel zijn omschreven onder het kopje 'algemene informatie' en leiden voor de propedeuse tot de volgende eindtermen:

  • Je hebt chronologische kennis van en inzicht in de grote lijnen en samenhangen van het proces der geschiedenis van de eerste landbouwbeschavingen tot heden.
  • In het kader van die chronologie kun je historische verschijnselen analyseren en interpreteren.
  • Je bent in staat om snel en adequaat op het spoor te komen van literatuur en om de gebruikswaarde daarvan in te schatten en je hebt een primair inzicht in de typologie van bronnen.
  • Je bent op elementair niveau in staat tot theoretisch-filosofische reflectie op het vak.
  • Je kunt je adequaat mondeling en schriftelijk uitdrukken en je bent in staat effectief te discussiëren.

    Aldus voldoet de propedeuse tevens aan haar oriënterende en selecterende functies. De student krijgt een goed beeld van wat de bacheloropleiding Geschiedenis omvat en van zijn of haar vermogen om uiteindelijk aan de eindtermen van de opleiding te voldoen. Hierbij geldt een bindend studieadvies op basis van het aantal behaalde studiepunten. De student kan rekenen op een actieve begeleiding bij het verwerven van kennis en vaardigheden die met name in de werkcolleges en het mentoraat tot uitdrukking komt. Waar nodig wordt de student doorverwezen naar de studieadviseur.