Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die je kunt gebruiken om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. Binnen het majorprogramma kun je ook nog kiezen uit een aantal meer gespecialiseerde keuzevakken. Alle studenten van de Letterenfaculteit volgen daarnaast vakken uit het core curriculum. Het core curriculum besteedt expliciet aandacht aan de vorming tot multidisciplinair georiënteerde geesteswetenschappers, met zicht op de betekenis van de eigen discipline voor de samenleving.

Het programma van Nederlandse taal en cultuur ziet er als volgt uit: een propedeuse met vakken uit het majordeel (B1) met afsluitend het propedeusediploma, gevolgd door twee jaar studie (B2 en B3). In B2 en B3 wordt de major voortgezet, maar vanaf het einde van het tweede jaar komt er steeds meer ruimte voor minoren en keuzevakken. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

Studenten die na september 2014 zijn gestart volgen twee minoren van 15 studiepunten. Daarnaast volgen zij verspreid over drie bachelorjaren de vakken die deel uitmaken van het Core Curriculum Geesteswetenschappen en kiezen zij vier keuzevakken op het gebied van de neerlandistiek.

Studenten die voor september 2014 zijn gestart volgen in totaal drie minoren van 15ec. Ook volgen zij verspreid over de drie bachelorjaren de vakken die deel uitmaken van het Core Curriculum Geesteswetenschappen.

Als afsluiting van de bacheloropleiding schrijft de student in het derde jaar het bachelorwerkstuk. De student werkt hieraan in een bachelorwerkgroep van circa zeven studenten. Ieder semester worden bachelorwerkgroepen aangeboden voor de verschillende vakgebieden. Een student schrijft zich voor twee groepen in, de opleiding bepaalt vervolgens over welk onderwerp de student het werkstuk schrijft.

Voor studenten die gestart zijn in september 2015 of later ziet de verdeling van de studiepunten er als volgt uit:

Studiejaar Major-onderdelen keuzevak major Core curriculum Minor-onderdelen Studiepunten totaal
B1 55 5 60
B2 50 5 5 60
B3 10
BA-werkstuk
5 + 5 + 5 5 15 + 15 60
180 totaal

Keuzemomenten
Binnen de bachelor Nederlandse taal en cultuur zijn er verschillende momenten waarop een student kan kiezen voor een specialisme.

Voor studenten die in september 2014 of later zijn begonnen geldt het volgende:
Binnen de major hebben studenten 20 studiepunten keuzeruimte die gevuld worden met neerlandistische vakken. Uit een pakket van 8 of 9 vakken, verspreid over de vakgebieden taalkunde, letterkunde en taalbeheersing, kiest de student 4 keuzevakken van 5 studiepunten. Op die manier is het mogelijk binnen Nederlandse taal en cultuur een accent te leggen op één van de vakgebieden. In het derde jaar kiest de student tussen de keuzevakken 'Neerlandistiek Statistiek' of 'Verdieping Letterkunde'. 'Neerlandistiek Statistiek' is noodzakelijk om toegelaten te worden tot de masters Taalwetenschappen/Linguistics en Communicatie- en informatiewetenschappen. 'Verdieping Letterkunde' wordt meestal gevolgd door de studenten die door willen stromen naar de master Letterkunde. In het eerste semester van het derde jaar volgt de student een tutorial. Gekozen kan worden uit tutorials op het gebied van de Letterkunde, Taalbeheersing en Taalkunde. Verder kiest de student in het tweede semester van dat jaar nog een van de volgende vakken: 'Digital Humanities', 'Toekomstroman in de 19de eeuw' en 'Schoolvak Nederlands'. Een belangrijke beslissing is ook de keuze voor het onderwerp van het bachelorwerkstuk. Studenten kiezen dan voor letterkunde, taalkunde of taalbeheersing. De gekozen richting is vaak ook (maar niet altijd) bepalend voor de master.

Naast de major en de majorgebonden keuzeruimte heeft een student 30 studiepunten (2 x 15 of 1 x 30) aan minorruimte, verdeeld over het eerste en tweede semester van het derde jaar. Binnen de minorruimte kan een student kiezen voor verdieping of verbreding. Een student kan er ook voor kiezen om de minorruimte te gebruiken om zich inhoudelijk voor te bereiden op een master die niet direct aansluit op de bacheloropleiding. Zie voor meer informatie over minoren de Minorgids.

Studenten die voor september 2014 gestart zijn, hebben minder majorgebonden keuzeruimte, maar volgen een extra minor van 15 studiepunten. Wel maken zij in het derde jaar een keuze tussen 'Neerlandistiek Statistiek' en 'Verdieping Letterkunde'.

Honours Programma
De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy