Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Vanaf september 2015 is de opleiding gestart met een nieuw programma. Dat betekent dat dit studiejaar (2017-2018) het tweede jaar vernieuwd wordt.

In het eerste jaar is het vak 'Taal in actie: Discourse-analyse' vervangen door het vak 'Taal en overtuiging: Retorica en argumentatie'. Het vak 'Taal in actie: Discourse-analyse wordt vanaf het studiejaar 2018-2019 in het tweede jaar gegeven.

Een aantal taalkundevakken is met ingang van dit jaar opgesplitst:

2016-2017 2017-2018
Taal en taalverleden: Inleiding Taalkunde/Middelnederlands

- Inleiding Taalkunde
- Taal in de middeleeuwen: Middelnederlands

Spraak en betekenis: Fonetiek en semantiek - Spraak: Fonetiek
- Betekenis van woorden en zinnen: Semantiek
Zinsstructuur toen en nu: Vroegnieuwnederlands/syntaxis hedendaags Nederlands - Zinsstructuur: Syntaxis
- Taal in de Gouden Eeuw: Vroegnieuwnederlands
Klank en Woordstructuur

- Klankstructuur: Fonologie
- Woordstructuur: Morfologie

In het studiejaar 2017-2018 worden andere keuzevakken aangeboden dan in 2016-2017
2016-2017 2017-2018

Tweedejaar:
-Van Adam tot Zeus
- Experimenteel onderzoek


- Digital Humanities
- Toekomstroman in de 19de eeuw
- Schoolvak Nederlands

Derdejaar:
- Statistiek
- Literaire Canon


- Digital Humanities
- Toekomstroman in de 19de eeuw
- Schoolvak Nederlands

Voor alle vakken die in 2017-2018 niet meer aangeboden worden, zijn er regelingen ter vervanging getroffen. Het gaat om het eerstejaars vak 'Taal in actie: Discourse-analyse'; de tweedejaarsvakken 'van Adam tot Zeus' en 'Experimenteel onderzoek' ; en de derdejaarsvakken 'Literaire Canon' en 'Tekstanalyse'. Studenten die één of meer van deze vakken niet hebben gehaald, wordt zeer sterk aangeraden een afspraak te maken met de studieadviseur via de website van de Studenten Informatiepunt Letteren.