Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste bachelorjaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt het een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kun je vaststellen of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel. Wie het propedeuse-examen op tijd haalt, mag ervan uitgaan dat het mogelijk moet zijn de rest van de bachelorfase met succes te doorlopen. In de propedeuse zijn de eindtermen van de bachelorfase (zie algemene informatie) op inleidend niveau gerealiseerd.

Studenten die bij afloop van het eerste jaar van inschrijving 45 studiepunten behaald hebben, mogen deelnemen aan onderwijs van het tweede bachelorjaar.

Schematisch overzicht B1

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Wat is literatuur? LET-NTCB110 5 X
Inleiding Taalkunde LET-NTCB124 2,5 X
Taal en Media LET-NTCB130 5 X X
Spraak: Fonetiek LET-NTCB132 2,5 X
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek LET-NTCB140 5 X X
Middeleeuwen: Letterkunde 1 LET-NTCB111 5 X
Taal in de middeleeuwen: Middelnederlands LET-NTCB125 2,5 X
Betekenis van woorden en zinnen: semantiek LET-NTCB133 2,5 X
Gouden eeuw: Letterkunde 2 LET-NTCB112 5 X
Taal in de Gouden Eeuw: vroegnieuwnederlands LET-NTCB126 2,5 X
Zinsstructuur: Syntaxis LET-NTCB134 2,5 X
Taal en overtuiging: retorica en argumentatie LET-NTCB137 5 X X
Achttiende eeuw: Letterkunde 3 LET-NTCB113 5 X
Klankstructuur: Fonologie LET-NTCB135 2,5 X
Woordstructuur: Morfologie LET-NTCB136 2,5 X
CC1 Geschiedenis van het denken LET-LETCC100 5 X X
Totaal 60 15 15 15 15