Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-NTCB113 Achttiende eeuw: Letterkunde 3 (5 ec)
LET-NTCB300ML Bachelorwerkstuk Moderne Letterkunde (10 ec)
LET-NTCB300MT Bachelorwerkstuk Moderne Taalkunde (10 ec)
LET-NTCB300OL Bachelorwerkstuk Oudere Letterkunde (10 ec)
LET-NTCB300TB Bachelorwerkstuk Taalbeheersing (10 ec)
LET-NTCB220 Constituenten- en zinsstructuur in het Nederlands (5 ec)
FTR-FICC200 Core Curriculum course 2: Theories of Interpretations (5 ec)
LET-KGCC200 Core Curriculum course 2: Ways of seeing (5 ec)
LET-LETCC100 Core Curriculum vak 1: Wijsgerige reflectie: Geschiedenis van het denken (5 ec)
LET-LETCC200 Core Curriculum vak 2: De Academicus voor de Klas (5 ec)
LET-GLTCCC200 Core Curriculum vak 2: De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur (5 ec)
FTR-RTCC200 Core Curriculum vak 2: The Silk Road (5 ec)
FTR-THCC200 Core Curriculum vak 2: Intellectuele geschiedenis van het christendom (5 ec)
LET-ACWCC200 Core Curriculum vak 2: Van Homerus tot Houellebecq (5 ec)
LET-TWCC200A Core Curriculum vak 2: Woorden en woordgebruik (5 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-NTCB304 Digital Humanities (5 ec)
LET-NTCB213 Eenentwintigste eeuw: Letterkunde 7 (5 ec)
LET-NTCB112 Gouden eeuw: Letterkunde 2 (5 ec)
LET-NTCB124 Inleiding Taalkunde (2,5 ec)
LET-NTCB135 Klankstructuur: Fonologie (2,5 ec)
LET-NTCB223 Kwantitatieve Methoden in de Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB111 Middeleeuwen: Letterkunde 1 (5 ec)
LET-NTCB211 Modern Vlaanderen: Letterkunde 5 (5 ec)
LET-NTCB302 Neerlandistiek Statistiek
LET-NTCB210 Negentiende eeuw: Letterkunde 4 (5 ec)
LET-NTCB140 Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB305 Schoolvak Nederlands (5 ec)
LET-NTCB132 Spraak: Fonektiek (2,5 ec)
LET-NTCB221 Taal en Cognitie: Inleiding Psycholinguïstiek (5 ec)
LET-NTCB130 Taal en Media (5 ec)
LET-NTCB137 Taal en overtuiging: retorica en argumentatie (5 ec)
LET-NTCB231 Taal en overtuiging: Retorica en argumentatie (5 ec)
LET-NTCB230 Taal en overtuiging: tekstontwerp (5 ec)
LET-NTCB126 Taal in de Gouden Eeuw: vroegnieuwnederlands (2,5 ec)
LET-NTCB125 Taal in de middeleeuwen: Middelnederlands (2,5 ec)
LET-NTCB222 Taalverandering in context (5 ec)
LET-NTCB303 Toekomstroman in de 19de eeuw (5 ec)
LET-NTCB310 Tutorial Letterkunde
LET-NTCB330 Tutorial Taalbeheersing
LET-NTCB320 Tutorial Taalkunde
LET-NTCB212 Twintigste eeuw: Letterkunde 6 (5 ec)
LET-NTCB301 Verdieping letterkunde (5 ec)
LET-NTCB110 Wat is literatuur (5 ec)
LET-NTCB136 Woordstructuur: morfologie (2,5 ec)
LET-NTCB134 Zinsstructuur: syntaxis (2,5 ec)