Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Beslismomenten
Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en drie minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die je kunt gebruiken om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen tegen.

Het bachelorprogramma van 180 studiepunten is als volgt ingedeeld: 135 studiepunten worden besteed aan de major, 30 aan minoren (zijnde twee minoren van elk 15 of één minor van 30 studiepunten) en 15 aan een algemene minor, genaamd core curriculum Geesteswetenschappen (GW). Concreet ziet het programma er als volgt uit: een propedeuse jaar met vakken uit het majordeel (het B1) met afsluitend propedeusediploma, gevolgd door twee jaar studie (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en daarnaast 2 minoren worden gevolgd. Het core curriculum wordt door alle studenten Letteren gevolgd en is verdeeld over het tweede en derde bachelorjaar. De twee minoren kunnen ingevuld worden met de buitenlandminor, de educatieve minor, en/of minoren verzorgd door andere opleidingen. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma. Ongeacht de minorenkeuze kun je altijd doorstromen naar de masteropleidingen Letterkunde of Linguistics die aansluiten op je bacheloropleiding. Door een specifieke samenstelling van je minoren kun je soms ook toegang krijgen tot de master van een andere (Letteren)opleiding. De masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. De bachelor geeft tevens toegang tot een of meer onderzoeksmasters (2-jarig). Voor de toegang tot dergelijke masters geldt een selectieprocedure.

In schema ziet het programma er als volgt uit:

Studiejaar Majoronderdelen in studiepunten Minoronderdelen in studiepunten Studiepunten totaal
Bachelor 1 60 0 60
Bachelor 2 50 10 60
Bachelor 3 25 35 60
Master 60 0 60

Beslismomenten

Gedurende de studie Romaanse Talen en Culturen zijn er verschillende beslismomenten. In het eerste bachelorjaar heeft de student te maken met het bindend studieadvies (BSA). In het kort komt het erop neer dat er minimaal 45 van de totaal 60 EC behaald dienen te worden om de studie te mogen continueren. Een ander beslismoment betreft de minorkeuze in het tweede en derde jaar.  De major en de drie minoren van elk 15 studiepunten zijn nodig om de bachelorgraad te behalen aan het einde van het derde studiejaar. Daarna kan de student doorstromen naar de éénjarige master Letterkunde (zie: http://www.ru.nl/letterkunde/) of Linguistics (zie: https://www.ru.nl/opleidingen/master/linguistics/) of, bij uitmuntende studieresultaten, zich aanmelden voor de tweejarige ‘researchmaster'. Na de master kan de student zich inschrijven bij de Radboud Docenten Academie voor het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid (zie: http://www.ru.nl/docentenacademie/).

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, kamer E 19.06, Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy