Zoek in de site...

Programma B1 Spaans

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 15 EC 1 2 3 4
Spaans 1: Grammatica LET-RTCBS101 X X X X
Spaans 1: Communicatieve Vaardigheden LET-RTCBS102 X X
Spaans 2: Communicatieve Vaardigheden LET-RTCBS103 X X
Cultuurkunde 15 EC
Teoría cultural LET-RTCBS104 X X
Cultuurkunde Spanje LET-RTCBS105 X X
Cultuurkunde Spaans-Amerika LET-RCTBS106 X X
Literatuur 15 EC
Análisis de textos LET-RTCBS107 X X
Geschiedenis van de Spaanse Literatuur LET-RTCBS108 X X
Geschiedenis van de Sp.-Am. Literatuur LET-RTCBS109 X X
Taalkunde 15 EC
Inleiding van Spaanse Taalkunde LET-RTCBS113 X X
Variedades del español LET-RTCBS114 X X
Van Woord tot Zin LET-TWB133 X X
Totaal 60

Het eerste jaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats geeft het een complete indruk van de verschillende disciplines van de opleiding Romaanse talen en culturen. Op grond hiervan kan worden vastgesteld of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel: als het propedeuse-examen behaald is, bestaat er een redelijke garantie dat het vervolgprogramma van de bacheloropleiding met succes doorlopen kan worden.
Als eindtermen voor de propedeuse geldt dat de student beschikt over een basiskennis op het vakgebied van de Franse of Spaanse taal-, letter- en cultuurkunde. Tevens beschikt de student over een basiskennis van het Spaans of het Frans. Daarnaast heeft hij/zij vaardigheden opgedaan op het gebied van communicatie en informatieverwerking.