Zoek in de site...

Programma B3

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de verschillende B3-cursussen zoals verdeeld over de vier periodes. Alle cursussen worden gegeven op niveau 3.

B3 Cursuscode EC 1 2 3 4
Mentoraat -
Minor 1 (incl. stage- en buitenlandminor) 15 X X
Minor 2 (incl. stage- en buitenland minor) 15 X X
Neurolinguïstiek LET-TWB321 5 X
Pragmatiek LET-TWB320 5 X
Core curriculumcursus 3: Geesteswetenschappen en samenleving LET-LETCC300 5 X X
Stage LET-TW-STAGEBA 5 X X
Bachelorwerkstuk LET-TWB300A 10 X
Totaal 60 15 15 15 15

Aan het begin van het studiejaar zullen de stage- en bachelorcoördinator en de mentor voorlichting geven over de stage en het bachelorwerkstuk.

Brugprogramma
Sommige minoren zijn verplicht als je de overstap wilt maken naar een bepaalde master. In het geval van het masterprogramma Taal- en Spraakpathologiein de master Linguisticsis er geen speciale minor, maar
wel een 'brugprogramma', dat bestaat uit de vakken Taalontwikkelingsstoornissen, Akoestische fonetiek, Het KNO-systeem, Spraakstoornissen, Afasie en Statistiek 3. Concrete afspraken over dit brugprogramma kun je maken met dr. Esther Janse (e.janse@let.ru.nl).