Zoek in de site...

Programma B2

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de verschillende B2-cursussen zoals verdeeld over de vier periodes. Alle cursussen in het tweede jaar worden gegeven op niveau 2.

B2 Cursuscode EC 1 2 3 4
Mentoraat -
Psycholinguïstiek LET-TWB244 5 X X
Sociolinguïstiek LET-TWB243 5 X X
Van klank tot woord LET-ETCENB213 5 X X
LingLab 2 LET-TW236A 5 X X
Core curriculumcursus 2* Keuze 5 X X
Statistiek 2 LET-TWB201A 5 X
LingLab 3 LET-TW236B 5 X X
Tweedetaalverwerving LET-TWB242 5 X X
Syntaxis LET-TWB238 5 X X
Keuze van 3 uit 7 majorvakken:
Taalontwikkelingsstoornissen LET-TWB249 (5) X
Taal en imago LET-TWB215 (5) X X
Leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal LET-TWB228 (5) X X
Geletterdheid LET-TWB248 (5) X X
Forensische linguïstiek LET-TWB233 (5) X X
Taalvariatie en de sociale media LET-TWB245 (5) X X
Statistiek 3 LET-TWB208 (5) X
Totaal aantal studiepunten keuzevakken 15
Totaal 60 ** ** ** **

* Je kunt hier kiezen uit een aantal vakken. 
** Het totale aantal studiepunten per periode is in B2 afhankelijk van de drie majorkeuzecursussen die de student kiest.